АЛБАН ЁСНЫ ДИСТРИБЬЮТР

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН БАТАЛГАА

АГУУЛАХЫН УГСРАЛТ НҮҮЛГЭЛТ

МЭРГЭЖЛИЙН ЗАСВАР ҮЙЧИЛГЭЭ

ХОТ ДОТОР ҮНЭГҮЙ ХҮРГЭЛТ

АГУУЛАХЫН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАА

G&M STAR КОМПАНИЙН ТУХАЙ

Манай компани нь 2002 оноос хойш боловсрол болон гадаад дотоод худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан.Одоогийн байдлаар бид

  • Боловсрол
  • Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн сэлбэг, дугуйн худалдаа
  • Барилгын материалын худалдаа
  • Аюулгүйн ажиллагааны хэрэгсэлийн худалдаа
  • Супермаркет болон агуулахын тавиур, туслах тоног төхөөрөмж гэх мэт салбаруудад үйл ажиллагаагаа идвэхтэйгээр өрөгжүүлэн ажиллаж байна.